Termopapa

PŁYTA TERMOIZOLACYJNA

OPIS WYROBU
Płyty TERMOPAPA produkowane są z płyt styropianowych samogasnących odmiany EPS 100-0038 o wymiarach 1000 mm długości i 1000 mm szerokości w grubościach z przedziału od 50mm do 250 mm.
Płyty TERMOPAPA laminowane są papą asfaltową podkładową na welonie z włókien szklanych odmiany P/100/1200.
Papa wystaje poza krawędzie płyt styropianowych tworząc 50mm zakłady na długości i szerokości płyty.

DANE TECHNICZNE
Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:


 L.p. Właściwości Wymagania
 1 Wymiary:
- długość (bez zakładów), mm
- szerokość (bez zakładów), mm
- grubość, mm:
jednostronnie oklejane
dwustronnie oklejane
 100 ±0,3%
(500, 1000) ±0,3%
(52 - 252) ±2
(54 - 254) ±2
 2 Odchylenie od prostokątności na długości i szerokości (bez zakładów), mm/m nie więcej niż 5
 3 Odchylenie od płaskości (bez zakładów), mm nie więcej niż 5
 4 Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10°C
wartość deklarowana W/mk
 0,040
 5 Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm, N nie więcej niż 1000
 6 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym. kPa nie więcej niż 100
 7 Wytrzymałość na oddziaływanie papy od powierzchni płyt styropianowych, N nie więcej niż 15
 8 Wytrzymałość na odrywanie papy, od płyt styropianowych, kPa
- po klimatyzacji:
- po działaniu wody:
- po działaniu temperatury 70°C:
nie więcej niż 80
nie więcej niż 80
nie więcej niż 80

 

 

 

 

 

 

 

 WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Płyty TERMOPAPA są lekkim pokryciem dachowym mającym wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania,
klimatyzacji budynków w których zostały zastosowane a tym samym przyczyniają się do znacznych
oszczędności energii co jest elementem korzystnym dla środowiska naturalnego.
Płyty TERMOPAPA zostały wykonane z materiałów nie szkodliwych dla zdrowia co zostało
potwierdzone dokumentem wystawionym przez Państwowy Instytut Higieny w Warszawie.

POSIADANE DOKUMENTY

Dołączone pliki