Termokliny

PRODUKT UZUPEŁNIAJĄCY

TERMOKLINY

Przeznaczenie i zakres stosowania:
Termoklin znajduje zastosowanie w miejscach połączeń warstw pokrycia dachowego z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu. Mogą to być
połączenia z kominami, attykami, nadbudowami, istniejącymi budynkami.
Termoklin umożliwia przechodzenie z pionu do poziomu pod kątem 45% zapewniając przyklejenie pokrycia papowego na całej powierzchni podkładu.

Budowa:

Termoklin wykonany jest ze styropianu samogasnącego PS-E odmiany EPS 100-0038. Ma on kształt trójkąta prostokątnego równoramiennego. Termokliny
produkowane są w dwóch odmianach:
Odmiana 50/1000 - o bokach przyprostokątnych 50/50mm i długości 1000 mm
Odmiana 100/1000 - o bokach przyprostokątnych 100/100 mm i długości 1000 mm.
Przeciwprostokątna przekroju poprzecznego termoklina jest oklejona papą podkładową P 100/1200.

Dołączone pliki