Produkcja

Płyty termoizolacyjne TERMOPAPA przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej dachów zarówno w budynkach mieszkalnych jak i przemysłowych o kącie nachylenia nie przekraczającym 20 %.
Płyty termoizolacyjne TERMOPAPA mogą być układane na podłożach betonowych, podłożach blach trapezowych oraz na pokryciach dachowych z papy (nie pokrytych warstwą smoły lub innymi materiałami wchodzącymi w reakcję ze styropianem).
Do pokryć dachowych z papy pokrytych warstwą smoły lub innymi materiałami wchodzącymi w reakcję ze styropianem, zaleca się przed położeniem pokrycia z płyt termoizolacyjnych TERMOPAPA usuniecie warstwy papy lub zastosowanie płyt obustronnie laminowanych. Płyty termoizolacyjne TERMOPAPA mocuje się do podłoża za pomocą łączników mechanicznych lub przy użyciu klejów przeznaczonych do przyklejania polistyrenu (nie zawierających rozpuszczalników). Przed położeniem kleju powierzchnię dachu należy dokładnie oczyścić z luźnych elementów. Klej należy nakładać bezpośrednio na podłoże.
Powierzchnia podłoża powinna tworzyć równą płaszczyznę. Płyty klejone do podłoża powinny być dodatkowo mocowane mechanicznie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ochrony przeciw wiatrowej, w szczególności w strefie przykrawędziowej. W celu zachowania izolacji przeciw wodnej konieczne jest szczelne przyklejenie zakładek występujących w płycie izolacyjnej oraz pokrycie ułożonych uprzednio płyt termoizolacyjnych TERMOPAPA, papą podkładową oraz papą wierzchniego krycia (tradycyjną lub termozgrzewalną).

Zaleca się papy:
- termozgrzewalna papa podkładowa - WELPLAST PV 60 S30
- termozgrzewalna papa wierzchniego krycia - GORDACH EXTRA WZ PYE PV 200 S 52
W przypadku zastosowania niezgodnego z zaleceniami producent nie ponosi odpowiedzialności za występujące wady.

WENTYLOWANIE

W związku z dużą dyfuzją pary wodnej, zaleca się stosowanie kominków wentylacyjnych, w ilości 12 kominek na 50 m powierzchni dachu. Wysokość kominka winna wynosić co najmniej 20 cm nad pokryciem dachowym.